title


Our Love Quotes in Cebuano DVD Now AvailableWikapinoy Online Learning
 • Bisaya
 • Chavacano
 • Tausug
 • Yakan
 • Chavacano


 • ILAILAHA ANG MGA MAGSUSULAT


  *  Richard W. De Haan, anak  ni M. R. De Haan, M.D., ang nagtukod  sa Radio Bible Class (RBC); kanhi presidente sa RBC ug magtutudlo sa mga programa sa RBC sa radyo ug telibisyon
  sa wala pa siya magdaot. Kanunay gipatik sa Atong Kalan-on sa Adlaw-Adlaw ang mga sinulat
  niya kanhi.
  *  Martin R. De Haan II, panganay nga anak ni Richard De Haan ug presidente sa RBC Ministry. Nagsulat siya  alang sa mga publikasyon sa RBC ug nagtudlo sa radyo ug telibisyon.
  *  Dennis J. De Haan, pag-umangkon ni Dr. M. R. De Haan. Nag-alagad isip editor sa Atong Kalan-on sa Adlaw-adlaw hangtod niadtong Hunyo 1995. Dili na siya kanunay sa opisina, apan
  siya ang tinugyanan sa RBC Ministries ngadto sa mga komperensya ug sa mga kaiglesiahan.
  *  Haddon W. Robinson, luyoluyong pastor ug propesor kanhi sa Seminaryo sa Teolohiya sa Dallas, ug presidente sa Seminaryo sa Denver. Nagtudlo siya karon sa Seminaryo sa Gordon-Conwell  sa Massachusetts. Siya usab ang nangulo sa Adlaw-adlaw nga Pagtuon sa Biblia sa Kahanginan.
  *  Joanie E. Yoder, ang tagsulat sa libro nga giulohag Finding the God-dependent Life (Discovery House Publishers). Sa wala pa siya mabalo niadtong 1982, si Joanie ug ang iyang bana nagtukod ug Cristohanong asilo alang sa mga naadik sa druga didto sa England.


  *  Herbert Vander Lugt, pangulong editor sa panuhid sa RBC Ministries; ang tigsulat sa han-ay sa mga polyeto nga gitawag ug Discovery Series ug tigsuhid sa tanang hulad sa pagpamalandong ug pagtuon. Si Herb nag-alagad isip pastor sa unom ka iglesia ug naghupot sa posisyon isip interim  nga pastor sulod sa tulo ka panahon.
  *  David C. MacCasland, nagkinaugalingong magsusulat. Kini ang mga libro nga iyang nasulat: Oswald Chambers: Abandoned to God, ug Pinstripe Parables (Discovery House Pub).Gihugpong niya ang mga sinulat ni Oswald Chambers.
  *  Vernon C. Grounds, batid sa pagwali, pagtudlo, ug pagsulat. Kansilyer siya sa Seminaryo sa Denver, tigtambag, ug membro sa Hunta sa mga Direktor sa RBC Ministries.
  *  David C. Egner, ang tagdumalang editor sa Campus Journal, ang inadlaw nga giya sa pagpamalandong alang sa mga batan-on sa hayskul ug kolehiyo. Nakasulat na siyag mga polyeto ug mga hulad alang sa lainlaing mantalaan.
  *  J. David Branon, ang tagdumalang editor sa mantalaang Sports Spectrum (Discovery House Pub.). Nagsulat usab siya alang sa Campus Journal. Nakasulat na siyag 8 ka libro.
  *  Ang Atong Kalan-on sa Adlaw-Adlaw  nagpatik panagsa sa mga sinulat nila ni  Dr. M.R. De Haan ug Henry Bosch gikan sa among arkibo. Sila ang nagsugod niini nga giya sa pagpamalandong niadtong tuig 1956.

  Back to : Daily Bread Main Page       


  >